Fahrenheit 9/11

  • Svensk titel: Fahrenheit 9/11
  • Originaltitel: Fahrenheit 9/11
  • Release (Bio): 2004-08-27
  • Release (Blu-ray/DVD): 2004-11-10

Recension - Blu-ray/DVD

Det finns filmer som man som lekman egentligen borde passa sig för att recensera. Jag har inte gjort några speciellt djupa efterforskningar, läst artiklar, granskat innehållet eller följt upp fakta. Även om en film som denna måste ses ur ett källkritiskt perspektiv, är det svårt att låta bli. Framförallt om man redan innan låtit sig inspireras och färgats av Moores journalistik och trovärdiga uppenbarelse. Och det har jag. Det gör mig på sätt och vis klart olämplig som recensent, men samtidigt som jag är lojal mot Moore, har jag ändå bildat mig egna uppfattningar genom litteraturläsning och enligt mig, sunt förnuft. Moore ger mig bara ytterligare anledning att stå fast i min övertygelse.

Moore har blivit djärvare. "Bowling for Columbine" kan på flera sätt inte jämföras med "Fahrenheit 9/11", även om likheterna är många. I "Bowling" förvånade han mest stora delar av världen, och sitt eget land, genom att fokusera på ett problem. Ett problem som folk på hemmaplan antingen ryckte på axlarna åt eller förfärades över. Utanför USAs gränser snarare bekräftade filmen många misstankar om att USA är ett knäppt land och vi suckade och skrattade om vartannat.

I "Farenheit 9/11" blir Moore djärvare och flyttar spelplanen ut på det globala fältet och ger sig på inte bara USAs president, utan flera högt uppsatta politiker och företagsledare. Och han spar inte på krutet om man säger så. Sekvensen som totalt idiotförklarar Bush är den mycket omtalade händelsen när Bush får höra att ett andra plan flygit in i WTC. Det som sedan händer är förmodligen något av det mest makabra man kan se. Jag glömmer totalt att lyssna på Moores speakerröst och tittar storögt på presidentens ansikte som ger utlopp för en stor förvirran, panik, apati och förvåning -allt på samma gång. Men ändå sitter han där med sagoboken i handen. I sju minuter.

Moores kritik mot president Bush är rak på sak. Det som ibland upplevs som rena försök att få presidenten att uppfattas som inkompetent och korkad, byts av med adekvat fakta som rör hans position och ställning. Även en komisk människa som Moore vet att det behövs mer än personangrepp. Filmen inleds med att kort beröra det mycket omtalade presidentvalet och för oss som endast läst Moores senaste böcker, finns en hel del ögongodis att hämta. Själv förundras jag över att misstankarna om valfusk faktiskt var så påtagliga som de var, misstankar som jag fram tills nu nästan trodde Moore var ensam om att ha. Men några scener från senaten och från Washingtons gator bevisar motsatsen.

Moore fortsätter att med sin ibland nästan barnsligt enkla insikt, ifrågasätta händelser som resulterade i där vi står idag och kriget i Irak. Han undrar hur ett hämnden mot Usama bin Laden och bombningarna i Afganistan, endast krävde en styrka på 11 000 man. Och fort gick det och utan några direkta planer. Så jämför han det med de 100 000 soldater som idag slåss för Iraks frihet. What's wrong with this picture? Vem är egentligen fienden?

Det är häpnandsväckande att man faktiskt ansåg sig ha mandat att förflytta kriget från Afganistan till ett land som aldrig hotat eller sagt sig vilja hota USA. Kriget på terror tog sin en annan vändning för ett par år sedan, en vändning som allt fler världen över motsätter sig idag. Under en föresläsning med en svensk expert i ämnet, Björn Kumm, fick deltagarna en annan bild av terrorism, en bild som Bush med all säkerthet inte håller med om, nämligen att "Terrorism är den svages krig mot de starka". Att således få slut på terrorismen genom att bomba länder tillbaka till stenåldern eller att öka på förtryck mot de svaga, kan aldrig vara rätta metoden. Dock är Moore klar över att kriget i Irak, aldrig har handlat om terrorism, utan om pengar. Det vi har vetat hela tiden.

"Fahrenheit 9/11" är en dokumentär som vill mycket. Som vill berätta om att så här är det minsann, och det om så många saker som möjligt. Den knappt två timmar långa dokumentären lyckas med sitt syfte och för den intresserade och påläste, kan man uppröras av alla spjutspetsar som vässas: presidentvalet, presidentens krig mot terrorism, Irak, och mot slutet även hur den amerikanska armén i allmänhet fungerar. Det lyckas tack vare Moores stora iver att få berätta sanningen enligt honom och hans mästerliga pedagogik för att få oss att se med hans ögon. Han är farligt nära att påbörja generalisera araber utan att egentligen avsluta det och vända om, men tänker man inte mer på det utan låter sig dras med i filmens syfte, glömmer man det ganska snabbt.

Nog kan filmen ses som ett viktigt inlägg i debatten om USAs utrikespolitik, men framför allt en viktig hjälp för demokraterna i det kommande presidentvalet. Även om "Fahrenheit 9/11" enligt experterna inte är så betydelsefull för utgången, anser jag att den påverkar oss mer än vi kan ana. USA är inte längre en nation vi ser upp till, utan ett land som panikartat försöker behålla anseendet och frågan är vad som händer nu när det amerikanska folket börjar förstå att stora delar av världen faktiskt börjar att ifrågasätta dem. Förhoppningsvis leder det till ett slut för Bush, något som hela världen, med facit i handen, skulle vinna på.

Jesper Isaksson

Kommentarer