Den siste samurajen

  • Svensk titel: Den siste samurajen
  • Originaltitel: Last Samurai, The
  • Release (Bio): 2004-01-23
  • Release (Blu-ray/DVD): 2004-07-21

Recension - Blu-ray/DVD

I tider av förvirring och frånvaro av balans återvänder man till sina idealers rötter. Begreppet ära dammas av och poetiseras om. Identiteten förstärks och den ro man inte finner i nuet återfinns i det förgångna.

Det är på ett sådant vis man kan betrakta "The Last Samurai", ty för i en tid av födelsen av en ny världsordning, där det svarta sätts mot det vita, där torn faller och klyftor ökar, är behovet av Äran stor. Därför är den aktuella filmen så speciell, i det att den inte endast söker efter den nämnda säkerheten, utan även kritiserar grundbultarna i det bygge där säkerheten finns.

En mer antivästlig film har inte skådats sedan "Dansar med vargar". Mäktigare stridsscener har inte gjorts sedan "Braveheart" och en mäktigare känsla har inte erfarits sedan "Gladiator". På samma gång som en bekant känsla strömmar över en genom en trots allt icke-märkbar seghet i tempot, är det här ändock nytt. Ett konservativt sökande efter en liberal utväg.

Trots propaganda-haubitsarnas eländiga skrammel är detta inte på något vis en Oscar-prestation av Mister Hollywood himself. Hans Golden Globe-belönade roll i "Magnolia" är fortfarande hans finaste ögonblick på stora duken. Dock är det en solid utmejsling av en skuldtyngds man som tar på sig ansvaret för en hel tidsålders dekadens. Även, troligtvis, vår egen.

En rolig liten parantes är att Cruises karaktär, Captain Nathan Algren, troligtvis är av nordisk, kanske rentav svensk börd. Algren är ju klingande bekant Ålgren.

Storslaget. Pretentiöst. Stabilt. Ärofyllt. För att nämna några omdömen, det vill säga.

Csaba Perlenberg

Kommentarer